Tlenowe, biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych

Technologie związane z biologicznym oczyszczaniem ścieków pozwalają na uzyskanie wysokiej skuteczności całego procesu, przy jednoczesnym utrzymaniu neutralności ekologicznej. Żeby jednak kryteria te zostały spełnione, konieczne jest skorzystanie z rozwiązań gwarantowanych przez uznanych, doświadczonych partnerów.

Odzysk wody ze ścieków, usuwanie szkodliwych związków, wzrost kosztów związanych z zużyciem wody – wszystko to może w znaczący sposób obciążyć budżet przedsiębiorstwa. Jeśli zaimplementowane zostaną nieodpowiednie rozwiązania, tego typu wydatki będą tylko rosnąć. Dojść do tego może również ryzyko niewypełnienia rygorystycznych kryteriów nakładanych przez obowiązujące prawo.

Między innymi właśnie dlatego przemysłowe oczyszczalnie ścieków często robią użytek z technologii tlenowych, które są nie tylko efektywne, ale też ekologiczne.

Tlenowe oczyszczanie ścieków – wybór technologii

 

Jak można się domyślać, rozwiązań jest sporo, dlatego warto celować w te, które mają szanse zapewnić najlepsze efekty. Niezwykle często wykorzystywany jest proces biologicznego oczyszczania ścieków BAS. Stanowi on połączenie systemów MBBR z konwencjonalnym procesem  z osadem czynnym. Doskonale sprawdzają się one do oczyszczania ścieków zarówno przemysłowych, jak i komunalnych.

Kolejną technologią jest Anita, stosowana głównie w przypadku ścieków znacząco obciążonych amoniakiem i azotem. Jej implementacja jest niezwykle istotna ze względu na możliwość znacznego obniżenia kosztów operacyjnych oraz wpływu na środowisko naturalne.

Podczyszczalnia ścieków czy też oczyszczalnia może skorzystać również z systemu AnoxKaldnes MBBR, robiącego użytek z aktywnego biologicznie biofilmu.

Nie wiesz, na jakie mechanizmy warto postawić? Pomocni okażą się specjaliści, czyli firmy zajmujące się dostarczaniem oraz implementacją tego typu systemów. Ich wiedza oraz doświadczenie pozwoli na podjęcie najlepszej decyzji, w oparciu o potrzeby firmy, jak również wszelkiego rodzaju kryteria prawne.