Zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Z roku na rok pracuje w Polsce coraz więcej Ukraińców. Wynika to z faktu, że polscy pracodawcy mają duże problemy ze znalezieniem pracowników. Źródłem tego problemu jest niż demograficzny, który na dobre zagościł na rynku pracy, a także okoliczność przechodzenia na emeryturę wielu doświadczonych osób. I właśnie dlatego coraz bardziej poszukiwani są pracownicy ze wschodu.

Pracownicy ze wschodu

Ustawodawca polski wprowadził liczne uproszczenia dotyczące zatrudniania pracowników ze wschodu – Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Gruzinów, Ormian i Mołdawian. Obywatele tych państw coraz częściej przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu lepszego życia. Nierzadko podejmując pracę u nas wspierają również swoje rodziny, które pozostały w ojczyźnie.

Jak zatrudnić Ukraińca?

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy związane jest z pewnymi formalnościami. Otóż przede wszystkim należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca siedziby firmy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Po zarejestrowaniu tego oświadczenia (niekiedy trwa to tylko jeden dzień), można już zatrudnić pracownika zza granicy. Na podstawie zarejestrowanego oświadczenia obywatel Ukrainy może ubiegać się o wizę roboczą. Następnie formalności wyglądają podobnie jak w przypadku zatrudniania Polaków. Trzeba tylko pamiętać o zameldowaniu Ukraińca w jego miejscu pobytu.

Jakie prace wykonują Ukraińcy?

Niektórzy Polacy nie garną się do wykonywania pewnych prac. Chodzi tutaj na przykład o prace w rolnictwie, zbiory sezonowych owoców, prace budowlane oraz remontowo-wykończeniowe. Ukraińscy pracownicy są bardzo cenieni przez polskich pracodawców ze względu na ich pracowitość. Nie bez znaczenia są również kwestie finansowe – pracownicy z Ukrainy są tańsi.

Pracownicy zza naszej wschodniej granicy coraz częściej znajdują zatrudnienie w Polsce. Nie ma jednak obawy o to, że zabierają nam pracę. Po prostu, są zajęcia, których Polacy nie mogą lub zwyczajnie nie chcą wykonywać.