Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Praca na wózkach widłowych to nadal jedna z najbardziej pożądanych w sektorze przemysłowo budowlanym. Nie tylko sami pracownicy chętnie podejmują się wykonywania obowiązków zawodowych na tym stanowisku. Również pracodawcy stale poszukują osób, które mają ku temu odpowiednie uprawnienia.

Trzeba zaznaczyć, że praca na wózku widłowym wiąże się z wyższymi zarobkami, ale obarczona jest równocześnie ogromną odpowiedzialnością i sporym ryzykiem. Na przykład, wózki linde mogą transportować jednocześnie towar o wadze nawet do kilkunastu ton. Łatwo sobie wyobrazić, do jak niebezpiecznego wypadku mogłoby dojść, gdyby obsługą techniczną takiego sprzętu zajmował się pracownik nieprzeszkolony.

Same szkolenia na wózki widłowe to wymóg Urzędu Dozoru Technicznego. Kursy prowadzone są właśnie przez tą instytucję bądź ośrodki autoryzowane. Szkolenie trwa średnio dwa tygodnie, po nim następuje egzamin. Sam egzamin składa się zaś z dwóch etapów – teorii oraz praktycznej obsługi maszyny i tylko pozytywne ukończenie obu części pozwala na zdobycie cennego certyfikatu. Do szkoleń mogą przystąpić tylko osoby pełnoletnie, wykazujące nienaganne zdrowie fizyczne oraz psychiczne.