Gdzie można zrobić kurs na wózki widłowe?

Wózki widłowe to jedne z najczęściej spotykanych urządzeń w sklepach o dużej powierzchni, magazynach, hurtowniach czy halach produkcyjnych. Pozwalają one transportować towar o dużej wadze, nawet do kilkunastu ton. Oszczędza to czas pracowników i oczywiście ich siłę.

Praca na wózkach widłowych wiąże się ze sporym ryzykiem. Wszystko przez ciężar, jaki jest za jego pomocą przewożony. Osoba nieuprawniona do wykonywania takich zadań może stwarzać ogromne niebezpieczeństwo. Źle nałożona paleta z towarem może spaść lub przeciążyć cały wózek.

Przepisy BHP jasno potwierdzają, że każdy, kto chce pracować na wózku widłowym musi ukończyć wcześniej specjalny kurs. Szkolenia tego rodzaju organizowane są na przykład w Urzędzie Dozoru Technicznego albo w autoryzowanych ośrodkach. Takie placówki dostępne są na terenie całego kraju.

Aby obsługiwać wózki widłowe należy zdobyć nie tylko umiejętności praktyczne, ale też wiedzę teoretyczną. Po 14 dniach szkolenia następuje egzamin, który weryfikuje zdobytą wiedzę i praktykę. Tylko pozytywna ocena z obu części egzaminu uprawnia do wykonywania pracy na takim sprzęcie.