Czy każdy może pracować na wózkach widłowych?

Praca na wózkach widłowych to zadanie nie dla każdego. Przede wszystkim, osoby, które chcą wykonywać właśnie takie obowiązki zawodowe, muszą w pierwszej kolejności ukończyć odpowiedni kurs. Szkolenie na wózki widłowe organizuje między innymi Urząd Dozoru Technicznego. Znaleźć je można też w autoryzowanych ośrodkach z siedzibą w największych miastach naszego kraju.

Ale to nie wszystko. Okazuje się, że wózki widłowe może obsługiwać tylko osoba pełnoletnia, niekarana i w pełni sprawna fizycznie. Aby móc zapisać się na kurs, w pierwszej kolejności należy uzyskać zaświadczenie lekarskie, które będzie świadectwem o braku przeciwwskazań.

Na wózkach widłowych pracują najczęściej mężczyźni, bo to oni po prostu mają więcej siły i lepsze predyspozycje do wykonywania takiej pracy. Nie oznacza to jednak, że kobiety nie mogą uczęszczać na odpowiednie kursy. To ich indywidualna sprawa.

Pamiętajmy, że operator wózka widłowego musi mieć też pewne cechy osobowości. Liczy się cierpliwość, opanowanie a przede wszystkim poczucie odpowiedzialności. Praca na takim sprzęcie to spore ryzyko dla samego pracownika, ale też otoczenia, w którym pracuje.