Zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Z roku na rok pracuje w Polsce coraz więcej Ukraińców. Wynika to z faktu, że polscy pracodawcy mają duże problemy ze znalezieniem pracowników. Źródłem tego problemu jest niż demograficzny, który na dobre zagościł na rynku pracy, a także okoliczność przechodzenia na emeryturę wielu doświadczonych osób. I właśnie dlatego coraz bardziej poszukiwani są pracownicy ze wschodu.

Pracownicy ze wschodu

Ustawodawca polski wprowadził liczne uproszczenia dotyczące zatrudniania pracowników ze wschodu – Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Gruzinów, Ormian i Mołdawian. Obywatele tych państw coraz częściej przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu lepszego życia. Nierzadko podejmując pracę u nas wspierają również swoje rodziny, które pozostały w ojczyźnie.

Jak zatrudnić Ukraińca?

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy związane jest z pewnymi formalnościami. Otóż przede wszystkim należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca siedziby firmy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Po zarejestrowaniu tego oświadczenia (niekiedy trwa to tylko jeden dzień), można już zatrudnić pracownika zza granicy. Na podstawie zarejestrowanego oświadczenia obywatel Ukrainy może ubiegać się o wizę roboczą. Następnie formalności wyglądają podobnie jak w przypadku zatrudniania Polaków. Trzeba tylko pamiętać o zameldowaniu Ukraińca w jego miejscu pobytu.

Jakie prace wykonują Ukraińcy?

Niektórzy Polacy nie garną się do wykonywania pewnych prac. Chodzi tutaj na przykład o prace w rolnictwie, zbiory sezonowych owoców, prace budowlane oraz remontowo-wykończeniowe. Ukraińscy pracownicy są bardzo cenieni przez polskich pracodawców ze względu na ich pracowitość. Nie bez znaczenia są również kwestie finansowe – pracownicy z Ukrainy są tańsi.

Pracownicy zza naszej wschodniej granicy coraz częściej znajdują zatrudnienie w Polsce. Nie ma jednak obawy o to, że zabierają nam pracę. Po prostu, są zajęcia, których Polacy nie mogą lub zwyczajnie nie chcą wykonywać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *